DOCUMENTaCiÓ

EXPORT

Els contenidors d'EXPOERTACIÓ haurán d'entregar a la seva entrada:

https://pixabay.com/photo-1845350/
0_Formulari_entradesTCOMEX_lleida_cat.docx

IMPORT

Les Mercaderies d'IMPORTACIó hauran de disposar de :