Tarifes & Horari

A continuació es descriuen les taxes d'aplicació als servis oferts a EDULLESA. :

  • presentació de la mercaderia als serveis duaners i paraduaners: 40€

  • Presentació de la mercaderia als serveis duaners : 33€

  • Presentació de la mercaderia als serveis paraduaners : 36€

  • Presentació de la mercaderia Cap de Setmana: 80€

Posicionament amb desconsolidació per realització d'Inspeccions dels organismes Oficials (paraduaners):

  • Contenidor Parcial: 45 €/cont

  • Contenidor Complert : 60 €/cont

Altres serveis: Pesatges : 15 €

ADT

Horari

Dilluns/Divendres

Tots els dies laborables (dilluns-dissabte)

Mati 8:00 a 17:00

Tarda (atenció public) fins 17h

Diumenges

Mati 8:00 a 14:00

(Tarifació especial)

Sense de inspecció habilitat; Presentacions a duanes.

Horari INSPECCIó

9-14h Dilluns a divendres

  • Inspecció Fitosanitària / Veterinària / SOIVRE

VACANCES NADAL : Tancant del 21 de desembre a l' 2 de gener ambdòs inclosos

Romandrem tancats: Els dies festius a Locals (Lleida) i no lavorables

Podreu consultar els díes festius de la ciutat de LLeida a: https://seu.paeria.cat/calendariPublic/show

Estem treballant a la implantació d'un rang de Serveis més ampli a l'exportació.

Aclariments:

- Aquestes tarifes corresponen a mercaderia paletitzada

- les tarifes s'expresen amb IVA no inclòs .

- Tarifes valides a partir del 4 de juliol de 2017