Serveis

EXPORT

&

IMPORT

https://pixabay.com/photo-1845350/

ADT- EDULLESA:


 • El Magatzem de dipòsit Temporal (ADT), permet emmagatzemar mercaderies no despatxada que està a l’espera d'atorgar-li un destí duaner. Les mercaderies no pertanyents a la Unió que es troba al dipòsit temporal s’inclouran a un règim duaner o es reexportaran abans que transcorren 90 dies. (art. 149 CAU)
 • Les mercaderies d'importació de l’ADT tan sols poden arribar a través de trànsit, i no estaran subjectes a IVA fins a la sortida del mateix.

A EDULLESA contem amb autorizació d’ADT, per el que oferim un servei de dipósit per mercaderies procedents de països extracomunitaris sense la necessitat de pagar impostos addicionals, i podent efectuar sortides parcials.

El moviment de mercaderies es pot efectuar mitjançant TRÀNSIT .

-Despatxos d’importació i exportació

- Expedició de certificats fitosanitàris del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio ambiente .

-Expedició de certificats S.O.I.V.R.E.:

 • De control de qualitat
 • De conformitat amb les normes comunitàries de comercialització de fruita i hortalisses.

Productes :

 • TOTA CLASSE DE MERCADERIES // A EXCEPCIÓ de
  • mercaderies que formen part de l’àmbit dels Impostos Especials, excepte si es reben i emmagatzemen amb l’impost reportat i,
  • Les mercaderies prohibides o SUBJECTES A CONTROLS ESPECIALS PER ORGANISMES diferents als duaners.
 • S’AUTORITZEN els PRODUCTES AGROPECUARIS DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA DE LA UNIÓ, classificats als capítols NC 06 a 23, DESTINATS A L’EXPORTACIÓ.
 • Properament estarem autoritzats per productes agroalimentaris d'origen vegetal o animal per alimentació humana i animal corresponent als NC 02 a 23.