PREENVASOS

Reglament 543/2011 (https://www.boe.es/doue/2011/157/L00001-00163.pdf)

Defineix a l’ANEXE V “MÉTODES DE CONTROL A QUE ES REFEREIX L’ARTÍCLE 17, APARTAT 1, Punt 1.3 , els Preenvasos:


Ficha_preenvase_v0.pdf