PortFoli

IMATGES

REFRIGERACIó

- 6 molls a temperatura refrigerada dedicats a alimentació humana d’origen vegetal.

CONGELACIó / REFRIGERACIó


- 1 moll per alimentació humana d'origen animal

Campa


D'on venim .... EDULLESA funciona des de 1985 donant servei a les exportacions de fruita de Lleida.